Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2010-03-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:31

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2009/10:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:31
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Information om aktuella EU-frågor
Företrädare för Integrations- och jämställdhetsdepartementet
kommer kl. 11:00
Statssekreteraren Christer Hallerby

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-Bevakning

5. Granskning av regeringen

6. Övriga frågor

Bilagor


1. KansliPM
2. Protokoll
3. Förteckning över inkomna skrivelser
5. Se särskild föredragningslista