Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2010-03-23 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:33

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2009/10:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:33
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. KU43 Prövning av fråga om tillämpligheten av 2 kap.
12 § tredje stycket regeringsformen i visst fall
(bet. 2009/10:AU5)
(föredr. ÅM) justering

2. KU28 Kommittéberättelse 2010 m.m.
(föredr. JJ) justering

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. EU-bevakning

6. KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelse till regeringen
(föredr. TL) beredning

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

Bilagor


1-2. Förslag
3. Protokoll
5. Förteckning över inkomna EU-dokument
6. KansliPM
7. Se särskild föredragningslista