Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2010-04-06 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:35

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2009/10:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:35
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. KU40 Säkerhetskontroller vid offentliga sammanträden
i kommuner och landsting
(föredr. ÅM) justering

5. KU19 En reformerad grundlag
(föredr. ÅM) beredning

6. KU34 Barnpornografibrottet
(föredr. KÖ) beredning

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. Förteckning över inkomna EU-dokument
4. Förslag
5-6. Utkast
7. Se särskild föredragningslista