Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2009-10-20 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2009/10:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. KU9 Obligatoriskt utgiftstak
(föredr. TL) beredning

5. KU8 Förenklat trossamfundregister
(föredr. KD) beredning

6. KU3y Vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen
(föredr. JJ) justering (ev)

7. KU4y Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m.
(föredr. ÅM) beredning

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågorBilagor


1. Protokoll
2. Yrkandesammanställning
4-5. Utkast
6. Förslag delas under måndagen
7. Utkast
8. Se särskild föredragningslista