Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-18 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:43

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2009/10:43

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:43
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. KU8y Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning
(föredr. JJ)
Företrädare för Syna AB kommer kl. 11:00
Hans Henrik Stjerna, VD
Ulf Isaksson, advokat
Esa Kymäläinen, advokat

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. KU17 Uppföljning av riksrevisionsreformen
(föredr.KD) justering

6. KU18 Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor
(föredr. KÖ) justering

7. KU19 En reformerad grundlag
(föredr. ÅM) justering

8. KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser
till regeringen
(föredr. TL) justering

9. KU42 Nya villkor för stödet till dagspressen
(föredr. LW) justering

10. KU37 Regionalt utvecklingsansvar i vissa län
(föredr. ÅM) ev. justering

11. KU25 En ny radio- och tv-lag
(föredr. KÖ) beredning

12. KU39 Indelning i utgiftsområden
(föredr. TL) beredning

13. Barn under 15 år som misstänks för brott
(föredr. PN) beredning

14. Granskning av regeringen

15. Övriga frågor

Bilagor


1. Utkast
2. Protokoll
3. Skrivelse från SABO AB
4. Förteckning över inkomna EU-dokument
5-9. Förslag
10-12. Utkast
13. KansliPM
14. Se särskild föredragningslista