Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:45

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2009/10:45

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:45
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. KU37 Regionalt utvecklingsansvar i vissa län
(föredr. ÅM) justering

5. KU8y Ett starkare skydd för den enskildes
integritet vid kreditupplysning
(föredr. JJ) justering

6. KU39 Indelning i utgiftsområden m.m.
(föredr. TL) fortsatt beredning

7. Val av justitieombudsman

8. Bestämmande av vilken riksrevisor som skall svara
för myndighetens administrativa ledning

9. Granskning av regeringen

10. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Förteckning över inkomna skrivelser
4. Förslag
5. Förslag, remissyttranden, PM från regeringskansliet
6. Utkast
9. Se särskild föredragningslista