Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2010-06-01 kl. 10:30

Utskottsmöte 2009/10:47

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2009/10:47

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:47
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. KU20 Granskningsbetänkande
justering

4. Höstens granskning

Bilagor


1. Protokoll
2. Utskrift från utfrågningen med Maud Olofsson 27 maj 2010
3. Förslag
4. KansliPM