Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2005-11-17 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:10

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:10
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
(föredr PN) justering

2. KU11 Ändringar i koncessionsavgiftslagen
(föredr GL) justering

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. KU12 Heby kommuns länsbyte
(föredr ML) fortsatt beredning

6. KU13 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
(föredr. IM) beredning

7. Granskning av regeringen

8. Övriga ärenden

Bilagor


1-2. förslag till betänkande
3. protokoll
5. utkast
6. utkast
7. se särskild föredragningslista