Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2006-01-19 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:16

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:16
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Uppföljning och utvärdering: Riksdagens tillkännagivanden
(föredr. ÅM)

3. Granskning av regeringen

4. Övriga ärenden

Bilagor


p. 2 Sammanfattning av PM om Riksdagens tillkännagivanden
till regeringen
p. 3 Se särskild föredragningslista