Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-09 kl. 08:30

Utskottsmöte 2005/06:22

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:22
Datum och tid: 08:30
Plats: Andrakammarsalen RÖ5

Föredragningslista

1. Regeringens handläggning av naturkatastrofen i Sydostasien - ärende 5
(föredr. PN)

Offentliga utfrågningar

kl. 08.30 Statssekreterare Lars Danielsson
kl. 10.30 Kabinettsekreterare Hans Dahlgren


Bilagor


1. Skrivelse från Regeringskansliet