Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-23 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:28

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:28
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Statsrådet Leif Pagrotskys nominering av styrelseledamot
- ärende 13
(föredr.GL) beredningBilagor


2. Mail från Gustav Fridolin