Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-16 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:31

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:31
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Statsminister Göran Perssons agerande i samband med utnämning-ärende 6
(föredr. ÅM) fortsatt beredning

3. Tillkallande av en nationell samordnare för asylsökande barn med svåra stressreaktioner-ärende 8
(föredr. ML) fortsatt beredning

4. Socialtjänstminister Morgan Johanssons agerande vid misstänkt vanvård av asylsökande barn-ärende 26
(föredr. ML) fortsatt beredning

5. Justitieminister Thomas Bodströms tillämpning av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll-ärende 39
(föredr. ML) fortsatt beredning

6. Regeringens kontakter med främmande makt och FN i fråga om bekämpning av terrorism och avvisningarna till Egypten-ärende 22
(föredr. ML) fortsatt beredning

7. Statsrådet Leif Pagrotskys nominering av styrelseledamot-
ärende 13
(föredr. GL) fortsatt beredning

8. Regeringens rutiner för beslut om militära övningar-ärende 37
(föredr. LS) fortsatt beredning

9. Överblick

10. Regeringens handläggning av naturkatastrofen i Sydostasien-ärende5
(föredr.PN) fortsatt beredning


11. Regeringens ansvar gällande lagen om straff för terroristbrott vad gäller samröre med USA:s aktioner i Irak-ärende 28
(föredr. LS) fortsatt beredning

Bilagor


2-4. KansliPM
5. KansliPM delas under onsdagen
6-7. Skrivelser från Regeringskansliet delas under onsdagen
8. KansliPM
9. KansliPM
Granskningslistan
10. Tidigare utsänt material