Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-23 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:33

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:33
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Regeringens handläggning av naturkatastrofen i Sydostasien - ärende 5
(föredr. PN) ev. justering

3. Sveriges multilaterala bistånd - ärende 41
( föredr. BW ) fortsatt beredning

4. Statsminister Göran Perssons agerande i samband med utnämning - ärende 6
(föredr.ÅM) fortsatt beredning

Bilagor


2. Ev. material delas under onsdagen
3-4. KansliPM