Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-30 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:35

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:35
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. FN-sanktioner mot en svensk medborgare - ärende 40
( föredr. ML ) fortsatt beredning

3. Regeringens rutiner för beslut om militära övningar - ärende 37
( föredr. LS ) fortsatt beredning

4. Statsrådet Barbro Holmbergs ansvar för myndighetskulturen inom Migrationsverket - ärende 34
( föredr. JE ) fortsatt beredning

5. Regeringens handläggning av naturkatastrofen i Sydostasien - ärende 5
(föredr. PN) justering

Bilagor


1-2. KansliPM
3-4 Skrivelser från Regeringskansliet
5. Förslag till betänkande, delas senare