Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-06 kl. 08:00

Utskottsmöte 2005/06:37

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:37
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. SKANDIASALEN

Kl. 9.00 - 10.30 Offentlig utfrågning med skolminister Ibrahim Baylan

Granskningsärende 2004/05:12 Skolminister Baylans agerande i samband med målöversyn av Skolverket

Granskningsärende 2005/06:19
Skolminister Ibrahim Baylans agerande gentemot Skolverket

3. Kl. 10.30 - 12.00 Offentlig utfrågning med migrationsminister Barbro Holmberg

Granskningsärende 2004/0:8 Tillkallande av en nationell samordnare för asylsökande barn med svåra stressreaktioner

Granskningsärende 2005/06:34 Statsrådet Barbro Holmbergs ansvar för myndighetskulturen inom Migrationsverket
Bilagor


1. Anmälningsblankett till internatet
2-3 Tidigare utsänt material