Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-20 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:40

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:40

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:40
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Socialtjänstminister Morgan Johanssons agerande vid misstänkt vanvård av asylsökande barn
- ärende 26 fortsatt beredning
(föredr. ML)

4. Sveriges multilaterala bistånd - ärende 41
(föredr. JE) fortsatt beredning

5. Regeringens rutiner för beslut om militära övningar - ärende 37
(föredr. LS) fortsatt beredning

Bilagor


1. Protokoll
3-4. Skrivelser från Regeringskansliet
5. E-postmeddelande