Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-27 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:42

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:42

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:42
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Regeringens rutiner för beslut om militära övningar - ärende 37
(Föredr. LS) fortsatt beredning

Bilagor


1. Tidigare utsänt material