Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-04 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:44

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:44

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:44
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. KU 20
Vårens granskningsärenden nr 6-43
beredning

Bilagor


1. Protokoll
2. Svar från Regeringskansliet (granskningsärende 8)
3.- Granskningslista
- Utkast 6-43
- Återstående utkast delas under onsdagen