Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-11 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:46

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:46

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:46
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Regeringens hantering av avtal med tjeckiska staten om flygplan
- ärende 7 fortsatt beredning
(föredr. LS)

3. Tillkallande av en nationell samordnare för asylsökande barn med svåra stressreaktioner
- ärende 8 fortsatt beredning
(föredr. ML)

4. Nomineringen av ledamöter i statliga bolagsstyrelser - ärende 9
(föredr. GL) fortsatt beredning

5. Regeringens ansvar för genomförandet av riksdagens beslut om subarktisk förmåga hos försvarsmakten
- ärende 10 fortsatt beredning
(föredr. LS)

6. Statsrådet Leif Pagrotskys nominering av styrelseledamot
- ärende 13 fortsatt beredning
(föredr. GL)

7. Försvarsministerns handläggning av svenskt deltagande i projektet ”Neuron”
- ärende 14 fortsatt beredning
(föredr. LS)

8. Näringsminister Thomas Östros uttalanden om de statliga bolagens tillhörighet till arbetsgivarorganisation
- ärende 15 fortsatt beredning
(föredr. PN)

9. Regeringens agerande i fråga om anammande av könsmaktsperspektiv hos universitet och högskolor
- ärende 16 fortsatt beredning
(föredr. PN)

10. Regeringens utövande av utnämningsmakten vad gäller generaldirektörs- och ambassadörsposter
- ärende 17 fortsatt beredning
(föredr. PN)

11. Finansminister Pär Nuders ansvar för distribueringen av budgetpropositionen för år 2006 till Apoteket och Posten
- ärende 18 fortsatt beredning
(föredr. LS)

12. Regeringens samarbete i det s.k. kriget mot terrorismen
- ärende 22 fortsatt beredning
(föredr. ML)

13. Statsrådet Bosse Ringholms agerande som samordningsminister för EU-frågor
- ärende 24 fortsatt beredning
(föredr. LS)

14. Statsrådet Leif Pagrotskys hantering av personalärende på Statens Maritima Museer under Kulturdepartementet
- ärende 25 fortsatt beredning
(föredr. GL)

15. Socialtjänstminister Morgan Johanssons agerande vid misstänkt vanvård av asylsökande barn
- ärende 26 fortsatt beredning
(föredr. ML)

16. Regeringens ansvar gällande lagen om straff för terroristbrott vad gäller samröre med USA:s aktioner i Irak
- ärende 28 fortsatt beredning
(föredr. LS)

17. Regeringens beredning av beslutet att omlokalisera myndigheten Riksutställningar till Gotland
- ärende 31 fortsatt beredning
(föredr. LS)

18. Statsrådet Barbro Holmbergs ansvar för myndighetskulturen inom Migrationsverket
- ärende 34 fortsatt beredning
(föredr. JE)

19. Regeringens rutiner för beslut om militära övningar - ärende 37
(föredr. LS) fortsatt beredning

20. Justitieminister Thomas Bodströms tillämpning av lagen om särskild utlänningskontroll (1991:572)
- ärende 39 fortsatt beredning
(föredr. ML)

21. FN-sanktioner mot en svensk medborgare - ärende 40
(föredr. ML) fortsatt beredning

22. Sveriges multilaterala bistånd - ärende 41
(föredr. JE) fortsatt beredning

23. Statsminister Göran Perssons agerande vid tillsättning eller omförordnande av höga tjänster
- ärende 42 fortsatt beredning
(föredr. JE)

24. Sena interpellationssvar - ärende 43
(föredr. GL) fortsatt beredning

25. Granskningsärendena

6 Statsminister Göran Perssons agerande i samband med utnämning
11 Justitieminister Thomas Bodströms agerande i interpellationsdebatt
12 Skolminister Baylans agerande i samband med målöversyn av Skolverket
19 Skolminister Ibrahim Baylans agerande gentemot Skolverket
20 Regeringens och statsrådet Sven-Erik Österbergs beredning av prop. 2005/06:24 Förändrad länsindelning m.m.
21 Arbetslivsminister Hans Karlssons uttalanden i fråga om det s.k. Vaxholmsfallet i EG-domstolen
23 Försvarsminister Leni Björklunds agerande i samband med tecknande av avtal om militärt samarbete med Saudiarabien
29 Statsrådet Thomas Östros agerande vid tjänstetillsättning
30 Regeringens och förskoleministerns fullföljande av riksdagens beslut om mångfald och valfrihet inom barnomsorgen
32 Statsrådet Leif Pagrotskys agerande vid frågestund i kammaren
33 Statsrådet Lena Sommestads uppfyllande av beredningstvånget avseende förändringar av strandskyddet
35 Statsminister Göran Perssons uttalande angående Riksbankens räntehöjning
36 Statsrådet Leif Pagrotskys uttalanden på SVT:s ledningsmöte
38 Regeringens uppfyllande av de krav som riksdagsordningen ställer för att undvika anhopning vid lämnande av propositioner


Bilagor


1. - Granskningslista
- Disposition
19. Material delas under onsdagen
2-22. Förslag
23-25.Tidigare utsänt material