Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2006-06-01 kl. 08:00

Utskottsmöte 2005/06:49

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:49

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:49
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Plan för höstens granskning

Bilagor


1. Protokoll
2. - Granskningsanmälningar
- Stomme till talarlista för granskningsdebatt
3. KansliPM