Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-20 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:5

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:5
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

Allmän granskning

3. Regeringskansliet
(föredr. KC) fortsatt beredning

4. Samarbetet mellan Sverige och Sydafrika
(föredr. GL) fortsatt beredning

5. Medel ur allmänna arvsfonden
(föredr. GL) fortsatt beredning

6. Aktbildning och dokumentation
(föredr. LS) fortsatt beredning

7. Regelförenkling
(föredr. BW) fortsatt beredning

8. Utnämningsmakten
(föredr. PN) fortsatt beredning

Särskild granskning

9. Regeringens handläggning av naturkatastrofen i Asien - ärende 5
(föredr. IM, PN) fortsatt beredning

Bilagor


1. protokoll
3-8. tidigare utsänt material
9. tidigare utsänt material