Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-27 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:6

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:6
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. KU3 Fråga om utredning av avvisningsförfarande
(föredr ML) justering

4. KU6 Ändringsprotokoll till Europakonventionen -
en effektivare Europadomstol
(föredr ML) justering

5. KU4 Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken
(föredr GL) justering

6. KU9 Ny vallag
(föredr LS) fortsatt beredning

7. KU2y Maskeringsförbud
(föredr ML) beredning

8. Granskning av regeringen

9. Övriga ärenden

Bilagor


1. Protokoll
2. Lista över inkomna EU-dokument
3. Förslag till betänkande delas under onsdagen
4-5. Förslag till betänkanden
6. Utkast
7. Motioner. KansliPM delas under onsdagen
8. Se särskild föredragningslista