Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2008-12-11 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:15

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2008/09:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:15
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. KU5 Kommunala kompetensfrågor m.m.
(föredr. ÅM) justering

4. KU12 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
(föredr. PN) justering

5. KU7 Trossamfund
(föredr. KD) beredning

6. KU8 Vissa sekretessfrågor
(föredr. KÖ) beredning

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågorBilagor


1. Protokoll
2. Sammanträdestider
3-4 Förslag
5-6 Utkast
7. Se särskild föredragningslista