Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2009-01-15 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:16

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2008/09:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:16
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. KU7 Trossamfund
(föredr. KD) justering

4. KU8 Vissa sekretessfrågor
(föredr. KÖ) justering

5. KU11 Kommunal demokrati
(föredr. ÅM) justering

6. KU13 Statligt bildade stiftelser - regeringens insyn och uppföljning
(föredr. TL) beredning alt. överlämnande till CU

7. KU16 Regional demokrati
(föredr. PN) beredning

8 Granskning av regeringen

9. Övriga ärenden

Bilagor


1. Protokoll
2. -Sammanträdestider
-Ärendeplan
3-5 Förslag
6-7 Utkast
8. Se särskild föredragningslista