Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-12 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:20

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2008/09:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:20
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. KU14 Riksdagsordningsfrågor m.m.
(föredr. PN) fortsatt beredning

5. KU15 Riksdagens arbetsformer, m.m.
(föredr. PN) fortsatt beredning

6. KU17 Fri- och rättighetsfrågor
(föredr. KD) beredning

7. KU18 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor
(föredr. KÖ) beredning

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Förteckning över inkomna skrivelser
4-7. Utkast
8. Se särskild föredragningslista