Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-19 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:27

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2008/09:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:27
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Anmälningar

3. Regeringens hantering av de tre svenskar som suttit fängslade i
Etiopien - ärende 4
(föredr. KÖ) beredning

4. Beredning av regeringens proposition
2007/08:49 "Statligt tandvårdsstöd" - ärende 8
(föredr. PN) beredning

5. Socialförsäkringsminister Cristina Husmark-Pehrssons agerande
för att ge Försäkringskassan rimliga villkor att sköta sitt
uppdrag - ärende 15
(föredr. KD) beredning

6. Regeringens hantering av stödpaketet till
fordonsindustrin - ärende 24
(föredr. ThL) beredning

7. Granskning av regeringens utövande av ägandet i
Carnegie Investment Bank AB - ärende 26
(föredr. LW) beredning

8. Regeringens agerande i avvisningsärende gällande marockansk
medborgare - ärende 17-19
(föredr. KÖ) beredning

9. Statsrådet Sven-Otto Littorins uppträdande i samband med
interpellationsdebatter - ärende 34
(föredr. AG) beredning

10. Fråga om eventuella ytterligare utredning i vårens granskningsärenden

11. Fortsatt överläggning om Granskningsgruppens PM

12. Statsrådet Sven-Otto Littorins hantering av generaldirektören
för Arbetsförmedlingen - ärende 9
(föredr. ÅM) beredning

13. Ansvaret för Sidas projektverksamhet - ärende 5 och 6
(föredr. ThL) beredning

14. Granskning av ansvarig minister i den socialdemokratiska
regeringen för beredning av Försäkringskassans
omorganisering 2005 för att ge den nya organisationen
rimliga villkor att sköta sitt uppdrag - ärende 33
(föredr. KD) beredning

15. Ansvaret för ett beslut att avvisa två egyptiska medborgare
till Egypten - ärende 28-30
(föredr. ML) beredning

16. Förnyad granskning av f.d. utrikesminister Laila Freivalds agerande
i samband med stängningen av en hemsida - ärende 35
(föredr. ML) beredning

Bilagor


1. Protokoll
3. Material dels under onsdagen
4. Skrivelse från Regeringskansliet
5. Material dels under onsdagen
6. Skrivelse från Regeringskansliet
7. Material delas under onsdagen
8. Tidigare utsänt material, Kansli-PM delas under onsdagen
9. Kansli-PM delas under onsdagen
10-11. Tidigare utsänt material
12. Material delas under onsdagen
13. Skrivelse från Regeringskansliet
14. Material delas under onsdagen
15-16. Tidigare utsänt material