Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-02 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:33

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2008/09:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:33
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Andrakammarsalen kl. 09.30 - Offentlig utfrågning med
statsminister Fredrik Reinfeldt

Granskningsärende 7 – Utnämnandet av generaldirektör för Svenska Kraftnät
Granskningsärende 11 – Justitieminister Beatrice Asks
handläggning av ärendet om tillsättandet av ny rikspolischef

Granskningsärende 8 – Beredning av regeringens proposition
2007/08:49 ”Statligt tandvårdsstöd”
Granskningsärende14 – Regeringens beredning av lagstiftningen
rörande signalspaning
Granskningsärende 24 – Regeringens hantering av stödpaketet till fordonsindustrin

Granskningsärende 26 – Regeringens utövande av ägandet i
Carnegie Investment Bank AB

Granskningsärende 9 – Statsrådet Sven Otto Littorins hantering av
generaldirektören för Arbetsförmedlingen

Bilagor


1. Protokoll
3. Utskrifter av utfrågningarna den 25 och 26 mars 2009