Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-16 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:35

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2008/09:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:35
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens agerande avseende vissa anslag på
tilläggsbudget - ärende 22
(föredr. ThL) bedömning

4. Regeringens agerande i samband med EU:s uppförandekod
för vapenexport - ärende 27
(föredr. ThL) bedömning

5. Socialförsäkringsminister Cristina Husmark-Pehrssons agerande
för att ge Försäkringskassan rimliga villkor att sköta sitt
uppdrag - ärende 15
(föredr. KD) bedömning

6. Statsrådet Sven Otto Littorins uppträdande i samband med
interpellationsdebatter - ärende 34
(föredr. AG) bedömning

7. Utbildningsminister Jan Björklunds användande av Skolverket
i syfte att analysera statstik i egen sak - ärende 20
(föredr. AG) bedömning

8. Utnämnandet av generaldirektör för Svenska Kraftnät - ärende 7
(föredr. ÅM) bedömning

9. Justitieminister Beatrice Asks handläggning av ärendet om
tillsättandet av ny rikspolischef - ärende 11
(föredr. ÅM) bedömning

10. Regeringens beredning av lagstiftningen rörande
signalspaning - ärende14
(föredr. PN) bedömning

11. Ansvaret för Sidas projektverksamhet - ärende 5 och 6
(föredr. ThL) bedömning

12. Ansvaret för ett beslut att avvisa två egyptiska
medborgare till Egypten - ärende 28-30
(föredr. PN) bedömning

13. Förnyad granskning av f.d. utrikesminister Laila Freivalds
agerande i samband med stängningen av en hemsida - ärende 35
(föredr. PN) bedömning

14. Granskning av ansvarig minister i den socialdemokratiska
regeringen för beredningen av Försäkringskassans
omorganisering 2005 - ärende 33
(föredr. KD) bedömning

15. Statsrådet Sven Otto Littorins hantering av generaldirektören
för Arbetsförmedlingen - ärende 9
(föredr. ÅM) bedömning

Bilagor


1. Protokoll
3-4. Recit
5. Tidigare utsänt material
6-15. Recit