Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-23 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:37

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2008/09:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:37
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens agerande i ett avvisningsärende gällande en
marockansk medborgare - ärende 17-19
(föredr. KÖ) beredning

4. Beredning av regeringens proposition 2007/08:49 Statligt
tandvårdsstöd - ärende 8
(föredr. PN) bedömning

5. Regeringens hantering av frågan om heltäckande internationellt
förbud rörande klustervapen - ärende 12
(föredr. PN) bedömning

6. Regeringens handläggning av merkostnadsersättning i avtal om
plusjobb och arbetsmarknadsministerns uttalanden i
riksdagen - ärende 2
(föredr. LW) bedömning

7. Regeringens hantering av forskningsmedel - ärende 23
(föredr. LW) bedömning

8. Regeringens agerande avseende vissa anslag på
tilläggsbudget - ärende 22
(föredr. ThL) bedömning

9. Anmälan mot jordbruksminister Eskil Erlandsson för bristande
information om fiskeförhandlingar - ärende 31
(föredr. KD) bedömning

10. Granskning av statsrådet Cristina Husmark Pehrssons styrning
av Försäkringskassan - ärende 32
(föredr. KD) bedömning

11. Utbildningsminister Jan Björklunds användande av Skolverket
i syfte att analysera statistik i egen sak - ärende 20
(föredr. AG) bedömning

12. Statsrådet Sven Otto Littorins uppträdande i samband med en
interpellationsdebatt - ärende 34
(föredr. AG) bedömning

Bilagor


1. Protokoll
4-8. Reciter
9-12. Delas under onsdagen