Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2009-05-07 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:40

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2008/09:40

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:40
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens agerande i ett avvisningsärende gällande en
marockansk medborgare - ärende 17-19
(föredr. KÖ) bedömning

4. Regeringens hantering av tre svenskar som suttit fängslade i
Etiopien - ärende 4
(föredr. KÖ) bedömning

5. Folkhälsominister Maria Larssons styrning av
Smittskyddsinstitutet - ärende 16
(föredr. KÖ) bedömning

6. Regeringens hantering av forskningsmedel - ärende 23
(föredr. LW) bedömning

7. Regeringens handläggning av merkostnadsersättning
i samband med plusjobb - ärende 2
(föredr. LW) bedömning

8. Granskning av regeringens utövande av ägandet i Carnegie
Investment Bank AB - ärende 26
(föredr. LW) bedömning

9. Fråga om jäv inom Kulturdepartementet i hanteringen
av presstödsfrågan - ärende 21
(föredr. AG) bedömning

10. Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrssons agerande
för att ge Försäkringskassan rimliga villkor att sköta sitt
uppdrag - ärende 15
(föredr. KD) bedömning

11. Regeringens handläggning av nedläggningen av Svensk
Kassaservice och de konsekvenser som följt därav - ärende 25
(föredr. KD) bedömning

12. Anmälan mot jordbruksminister Eskil Erlandsson för
bristande information om fiskeförhandlingar - ärende 31
(föredr. KD) bedömning

13. Granskning av statsrådet Cristina Husmark Pehrssons styrning
av Försäkringskassan - ärende 32
(föredr. KD) bedömning

14. Regeringens hantering av stödpaketet till
fordonsindustrin - ärende 24
(föredr. TL) bedömning

15. Regeringens agerande avseende vissa anslag på
tilläggsbudget - ärende 22
(föredr. TL) bedömning

16. Regeringens agerande i samband med EU:s uppförandekod
för vapenexport - ärende 27
(föredr. TL) bedömning

17. Försäljning av vissa statligt ägda bolag - ärende 3
(föredr. ÅM) bedömning

18. Utnämnandet av generaldirektör för Svenska Kraftnät och
tillsättandet av ny rikspolischef - ärende 7 och 11
(föredr. ÅM) bedömning

19. Statsrådet Sven Otto Littorins hantering av generaldirektören
för Arbetsförmedlingen - ärende 9
(föredr. ÅM) bedömning

20. Granskning av ansvarig minister i den socialdemokratiska
regeringen för beredning av Försäkringskassans omorganisering
2005 för att ge den nya organisationen rimliga villkor att sköta
sitt uppdrag - ärende 33
(föredr. KD) bedömning

21. Förnyad granskning av f.d. utrikesminister Laila Freivalds
agerande i samband med stängningen av en hemsida - ärende 35
(föredr. PN) bedömning

22. Ansvaret för ett beslut att avvisa två egyptiska
medborgare till Egypten - ärende 28-30
(föredr. PN) bedömning

23. Förslag på ämnen till höstens granskning
Bilagor


1. Protokoll
2. Utkast till disposition
3. Förslag
4. Förslag delas under onsdagen
5-7. Förslag
8. Förslag delas under onsdagen
9. Förslag
10. Förslag delas under onsdagen
11-13. Förslag
14-15. Tidigare utsänt material
16-19. Förslag
20. Förslag delas under onsdagen
21-22. Förslag