Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2009-05-14 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:42

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2008/09:42

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:42
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. KU20 Granskningsbetänkande
justering

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

Bilagor


1. Förslag
2. Protokoll