Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2009-06-11 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:45

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2008/09:45

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:45
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Statsrådet Mats Odells försäljning av
aktieinnehav - ärende 5
(föredr. LW) beredning

4. Förflyttningen av generaldirektören för
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket - ärende 8
(föredr. ÅM) beredning

Bilagor


1. Protokoll
3-4. Tidigare utsänt material