Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2010-03-11 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2009/10:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:30
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Integritet och effektivitet i polisens brottbekämpande verksamhet
(föredr. BW)

4. Åtgärder med anledning av Lavaldomen
(föredr. ÅM)

5. Granskning av regeringen

6. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Ärendeplan
3. Utkast
4. Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU5
5. Se särskild föredragningslista