Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2010-03-25 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:34

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2009/10:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:34
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. KU40 Säkerhetskontroller vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting
(föredr. ÅM) beredning

4. Granskning av regeringen

5.Överläggning i ärendet om presstödet
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth kommer kl. 10:00
Stabschefen Henrik Toremark
Politisk sakkunnige Erik Kristow
Expeditions- och rättschefen Maria Eka
Departementsrådet Charlotte Ingvar-Nilsson

6. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. Utkast
4. Se särskild föredragningslista
5. - Protokoll 2009-12-15
- KansliPM
- Underlag från kulturdepartementet