Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-08 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:36

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2009/10:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:36
Datum och tid: 09:00
Plats: SKANDIASALEN

Föredragningslista

1. Granskning av regeringen

RÖ7-08

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. KU38 Dialog om samhällets värdegrund
(föredr. TL) beredning

5. Övriga frågor

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista
2. Protokoll
4. Utkast