Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-22 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:39

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2009/10:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:39
Datum och tid: 09:00
Plats: Skandiasalen

Föredragningslista

1. Granskning av regeringen

RÖ3-08

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. KU38 Dialog om samhällets värdegrund
(föredr. TL) justering

6. KU6y Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om
bekämpande av sexuella övergrepp mot barn m.m.
(föredr. TL) beredning

7. KU39 Indelning i utgiftsområden
(föredr. TL) beslut om remiss

8. KU19 En reformerad grundlag
(föredr. ÅM) beredning

9. KU18 Grundlagsskydd för digital bio och andra
yttrandefrihetsrättsliga frågor
(föredr. KÖ) beredning

10. KU34 Barnpornografibrottet
(föredr. KÖ) beredning

11. KU17 Uppföljning av riksrevisionsformen
(föredr. KD) beredning

12. KU23 Säkerhetskopiors rättsliga status
(föredr. JJ) beredning

13. KU7y Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt
(föredr. JJ) beredning

14. Övriga frågor

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista
2. Protokoll
3. Skrivelse från Lantbrukarnas riksförbund
4. Förteckning över inkomna EU-dokument
5. Förslag
6. Utkast
7. KansliPM
8-13. Utkast