Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-29 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:40

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2009/10:40

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:40
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. KU6y Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om
bekämpande av sexuella övergrepp mot barn m.m.
(föredr. TL) justering

4. EU-bevakning

5. KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser
till regeringen
(föredr. TL) fortsatt beredning

6. KU17 Uppföljning av riksrevisionsreformen
(föredr. KD) fortsatt beredning

7. KU18 Grundlagsskydd för digital bio och andra
yttrandefrihetsrättsliga frågor
(föredr. KÖ) fortsatt beredning

8. KU34 Barnpornografibrottet
(föredr. KÖ) fortsatt beredning

9. KU23 Säkerhetskopiors rättsliga status
(föredr. JJ) fortsatt beredning

10 KU7y Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet
och tillväxt
(föredr. JJ) fortsatt beredning

11. KU19 En reformerad grundlag
(föredr. ÅM) fortsatt beredning

12. KU37 Regionalt utvecklingsansvar i vissa län
(föredr. ÅM) beredning

13. KU42 Nya villkor för stödet till dagspressen
(föredr. LW) beredning

14. Granskning av regeringen

15. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. Förslag
4. Förteckning över EU-dokument
5-13. Utkast
14. Se särskild föredragningslista