Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-06 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:42

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2009/10:42

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:42
Datum och tid: 09:00
Plats: Skandiasalen

Föredragningslista

1. Offentlig utfrågning av Dag Klackenberg, f.d. styrelseordförande i Vattenfall AB
Granskningsärendena 17 och 25 Regeringens styrning av Vattenfall AB

RÖ7-08

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Näringsminister Maud Olofssons agerande i samband med miljöprövning av en vindkraftspark i Markbygden - ärende 26
(föredr. CR)

5. Regeringsbeslut rörande bl.a. reformerad rekrytering till Försvarsmakten - ärende 30
(föredr. LW)

6. Regeringens utövande av ägandet i Carnegie Investment Bank AB och försäljningen av aktier i Carnegie Investment Bank AB - ärende 2 + 9
(föredr. LW)

7. Granskning av regeringens styrning av Apoteket AB - ärende 24
(föredr. LW)

8. Hanteringen av stöd till fordonsindustrin - ärende 4 + 32
(föredr. TL)

9. Regeringens styrning av Vattenfall AB - ärende 17 + 25
(föredr. ÅM)

10. Regeringens beslut om riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare avseende AP-fonderna - ärende 15
(föredr. KÖ)

Bilagor


1. tidigare utsänt material
2. protokoll
3. utskrift från utfrågningen med statsminister Fredrik Reinfeldt
4-5. reciter
6. recit + skrivelse från Regeringskansliet
7-10. reciter