Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-20 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:44

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2009/10:44

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:44
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Överläggning angående EU:s tillträde till Europakonventionen
Statssekreteraren Magnus G Graner, justitiedepartementet
Departementsrådet Kristina Svahn Starrsjö
Ämnesrådet Maria Hellberg
Kanslirådet Mathias Säfsten
kommer kl. 09:00

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. KU8y Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning
(föredr. JJ) fortsatt beredning

5. KU9y Barn under 15 år som misstänks för brott
(föredr. PN) fortsatt beredning

6. KU37 Regionalt utvecklingsansvar i vissa län
(föredr. ÅM) fortsatt beredning

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

Bilagor


1. KansliPM
2. Protokoll
4.- Promemoria ingiven av Danowsky & Partners Advokatbyrå KB
- Branschöverenskommelse ingiven av Danowsky & Partners Advokatbyrå KB
- Utkast delas under onsdagen
5. Utkast delas under ondsagen
6. Utkast