Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-27 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:46

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2009/10:46

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:46
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. KU20 Granskningsbetänkande
preliminär justering

4. Höstens granskning

SKANDIASALEN

5. Offentlig utfrågning av näringsminister Maud Olofsson
Granskningsärendena 17 och 25 Regeringens styrning av Vattenfall

Sammanträdet fortsätter i RÖ7-08

6. Regeringens styrning av Vattenfall
- ärendena 17+25

Bilagor


1. Protokoll
3. Utkast
4. KansliPM tidigare utsänt
5. Tidigare utsänt material
6. Utkast