Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2010-06-03 kl. 11:30

Utskottsmöte 2009/10:48

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2009/10:48

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:48
Datum och tid: 11:30
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. KU25 En ny radio- och tv-lag
(föredr. KÖ) justering

Bilagor


1. Förslag delas vid sammanträdet