Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:KU201504090900 Torsdag 2015-04-09 kl. 09:00

Torsdag 2015-04-09 kl. 09:00

Planerat sammanträde

Konstitutionsutskottet

Datum och tid: Torsdag 2015-04-09 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen