Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:KU201504160930 Torsdag 2015-04-16 kl. 09:30

Torsdag 2015-04-16 kl. 09:30

Planerat sammanträde

Konstitutionsutskottet

Datum och tid: Torsdag 2015-04-16 kl. 09:30
Plats: Skandiasalen