Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:KU201504241200 Fredag 2015-04-24 kl. 12:00

Fredag 2015-04-24 kl. 12:00

Planerat sammanträde

Konstitutionsutskottet

Datum och tid: Fredag 2015-04-24 kl. 12:00
Plats: Andrakammarsalen