Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:KU201505050800 Tisdag 2015-05-05 kl. 08:00

Tisdag 2015-05-05 kl. 08:00

Planerat sammanträde

Konstitutionsutskottet

Datum och tid: Tisdag 2015-05-05 kl. 08:00
Plats: Internat