Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:33 Torsdag 2011-05-19 kl. 09:30

Torsdag 2011-05-19 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2010/11:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:33
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35

Föredragningslista

1. Justering
Protokoll 2010/11:32 av den 12 maj 2011 bifogas

2. Insatser för läsfrämjande och digitalisering (KrU8)
Justering av förslag till betänkande 2010/11:KrU8

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Karin Josephson

3. Anmälan av inbjudningar

4. Anmälan av inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 juni 2011 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Skrivningsförslag