Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:35 Torsdag 2011-06-09 kl. 09:00

Torsdag 2011-06-09 kl. 09:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2010/11:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:35
Datum och tid: 09:00
Plats: Förstakammarsalen

Föredragningslista

Offentlig utfrågning "Barns och ungas rätt till kultur"

- Program
- Deltagarlista (delas vid utfrågningen)

Bilagor


Program
Deltagarförteckning (delas vid utfrågningen)