Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:36 Torsdag 2011-06-16 kl. 09:30

Torsdag 2011-06-16 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2010/11:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:36
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35

Föredragningslista

1. Justering av protokoll
Protokoll 2010/11:34 och 2010/11:35 bifogas

2. Beslut om utrikes resor 2010

3. Bemyndigande i EU-ärenden

4. Anmälan av inbjudningar

5. Anmälan av inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Uppdrag åt ordföranden att justeras dagens protokoll

Bilagor


Punkt 1: Protokoll