Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:11 Tisdag 2011-11-29 kl. 11:00

Tisdag 2011-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2011/12:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:11
Datum och tid: 2011-11-29 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2011/12:10 bifogas

2. Information om folkbildningsfrågor
Statssekreterare Amelie von Zweigberk, Utbildningsdepartementet, informerar om folkbildningsfrågor (regeringens skrivelse 2011/12:6 samt utredningen om det statliga stödet till folkbildningen)

3. Folkbildningsfrågor - KrU2

Beredning och preliminär ställning

Regeringens skrivelse 2011/12:6 Riksrevisionens rapport om statens stöd till studieförbunden, kommittédirektiv (dir 2011:93), motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

4. Anmälan av inbjudningar och konferenser

5. Anmälan av inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 3: Skrivelse, kommittédirektiv, motionshäfte och föredragningspromemoria