Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:15 Torsdag 2012-02-16 kl. 09:30

Torsdag 2012-02-16 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2011/12:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15
Datum och tid: 2012-02-16 09:30 kl. 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2011/12:14 av den 2 februari 2012 bifogas

2. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet - Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
Beredning och preliminär ställning

Skrivelse, motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ann Aurén

3. Förslag om ett nytt forum för utskottsövergripande forsknings- och framtidsfrågor

Promemoria från Utvärderings- och forskningsfunktionen på riksdagen bifogas
Handläggare: Ann Aurén

4. Anmälan av inbjudningar och konferenser

5. Anmälan av inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 februari 2012 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Skrivelse, motionshäfte och föredragningspromemoria
Punkt 3: Promemoria